Privacy Statement

Brossois.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Brossois B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e‐mail aan ons toestuurt.
Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.
In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Plaatsen van reviews
Op onze website kunnen wij u de mogelijkheid bieden om reviews te plaatsen. In dat geval zullen wij u bij plaatsing van een review vragen om uw naam en e‐mailadres te verstrekken.
Slechts uw naam zal getoond worden bij de review die u plaatst. Indien u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy statement.
Houdt u er bij het plaatsen van de review rekening mee dat de gegevens daarin zichtbaar zijn voor iedereen die onze website bezoekt.
Plaats daarin dan ook geen persoonsgegevens van uzelf of anderen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gekregen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Strekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP‐adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden.
In dit ┬ákader kan met name het IP‐adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek‐ en klikgedrag.
Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren.
Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken.

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

De Brossois schoenen
Kerkstraat 30
2042 JG ZANDVOORT
Telefoon 023 ‐ 57 12106
E‐mail: info@brossois.nl

B.T.W. nr: NL 801324026.B.01
K.v.K. nr: 34080514
Lid van Branchevereniging Mitex/Inretail nummer: 11365

preloader